Module: Formulier

Maakt het aanmaken en beheren van formulieren eenvoudig
functionaliteit

Wat doet de Formulier module?

Formulieren beheren

Eens de module is ingeschakeld kan via de administratieomgeving het webproject worden voorzien van nieuwe formulieren.

Ingevulde formulieren controleren

Als de velden door de bezoeker worden ingevuld kan het systeem, door middel van opgestelde regels, controleren of de velden geldige waardes bevatten.

Zo kan er bijvoorbeeld gecontroleerd worden of een veld waarin een postcode moet worden voorzien ook werkelijk een postcode bevat.

Ontvangen formulieren verwerken

De ongevulde waardes moeten natuurlijk ook ergens opgeslagen worden. Hiervoor kan er binnen het systeem gekozen worden om deze ingevulde waardes op de webapplicatie op te slaan, waarna ze beschikbaar zijn via de administratieomgeving. Of er kan gekozen worden deze door te sturen naar een opgegeven e-mailadres.

wat is het

Wat is een Formulier?

Een formulier is een pagina bestaande uit velden waarin waarden kunnen worden geselecteerd, aangevinkt en ingevuld. Via dit formulier kan de bezoeker van een webproject op een gebruiksvriendelijke manier informatie doorsturen naar de eigenaar van dit project.

Screenshots

‹‹ Keer terug naar extentie lijst