Slider

Deze shortcode bied een aantrekkelijke en eenvoudige image slider om producten of diensten te promoten.

Gebruik

Om gebruik te maken van deze shortcode kunt u het volgende voorbeeld kopieren in een pagina:

[plugin:slider width="732" height="300" itemSelector="div" class="slider_top_page" transitionEasing="bounceOut"] <a href="javascript:void(0);"><img alt="''" src="http://claudo.com/files/gallery/big/4dde4d4f4a354.jpg" /></a> <a href="javascript:void(0);"><img alt="''" src="http://claudo.com/files/gallery/big/4ddfb6fb50b49.jpg" /></a> <a href="javascript:void(0);"><img alt="''" src="http://claudo.com/files/gallery/big/4dde5f9b87ecc.jpg" /></a> [/plugin]

Attributen

Atribuut Waarde Beschrijving
class

custom class naam

class naam om slider te stijlen

interval

geen

Wachttijd tussen slides

transitionDuration

geen

snelheid van de animatie

transitionType

carousel / fade

Type animatie
transitionEasing

easeNone / easeIn / easeOut / easeBoth / easeInStrong / easeOutStrong / easeBothStrong / elasticIn / elasticOut / elasticBoth / backIn / backOut / backBoth / bounceIn / bounceOut / bounceBoth

Type easing (zie voorbeelden)

itemSelector

html element (vb: div)

Het element die gebruikt wordt voor de slides
activeSlide

Numeriek getal

Slide die bij het laden van de pagina als eerste getoond moet worden

autoPlay

true / false

Speel animatie automatisch

showPlayButton

true / false

custom

pauseOnNavigate

true / false

Pauseer animatie wanneer er op een navigatie element geklikt wordt.

freezeOnHover

true / false

Stop animatie tijdelijk wanneer de cursor boven de slider geplaatst wordt

navigationOnHover

true / false

Toon navigatie alleen wanner de cursor bonven de slider geplaatst wordt

hideNavigation

true / false

Verberg navigatie compleet

width

Numeriek getal

Breedte van de slider

height

Numeriek getal

Hoogte van de slider

Voorbeeld:

''
''
''